Funksiya Testi

Adətən, elektron lövhə yığılıb AOI və görünüş yoxlanışını tamamladıqdan sonra, müştəriyə şirkətimiz tərəfindən qablaşdırılmadan və göndərilməzdən əvvəl bitmiş lövhədə son funksional testi aparmaq üçün tam bir test metodu təqdim etməyi tövsiyə edirik.

PHILIFAST peşəkar PCB Functional Test (FCT) qrupuna malikdir. Funksional test, yüklənmədən əvvəl komponent arızalarını, montaj qüsurlarını və ya potensial dizayn problemlərini tapmağa və düzəltməyə, təsirli nasazlıq və texniki xidmət göstərməyə imkan verir.

Yalnız bu şəkildə müştərilərin məhsullarının keyfiyyətinə 100%zəmanət verilə bilər. Funksional test əsasən qısa qapanmalar, açıq dövrələr, çatışmayan komponentlər və ya səhv quraşdırılmış hissələr daxil olmaqla montaj problemlərinin qarşısını almaqdır.

6